Icke-invasiva faderskapstest på foster, vanliga frågor

Vad betyder termen ”icke-invasiv”?

De flesta kvinnor vet vad procedurer som fostervattenstest och korionprov är. Dessa procedurer utförs ibland för att fastställa barnens hälsa. De kallas ”invasiva prover” för de innefattar viss instrumentation för att läkare ska kunna gå in i livmodern och ta prover. Med ”icke-invasiv” menas motsatsen av invasiv – här menar man att proceduren inte kräver någon instrumentation eller att gå in i livmodern.

Vad innehåller ett typiskt kit för test på foster?

Ett typiskt kit på test för foster innehåller tuber för blodprover, oralsvabbar (i fallen där oralsvabbar används av laboratoriet för att ta fram then påstådda faderns prov), instruktioner och samtyckesformulär. Du kommer också få ett kuvert med betalat porto för att skicka tillbaka dina prover.

Vem tar blodprovet?

Blodprov måste tas av en läkare, sjuksköterska eller provtagningspersonal. Det är viktigt att du skickar proverna så snart som möjligt. Chanserna med att få fram DNA minskar om proverna inte är färska.

Varför skulle jag välja ett icke-invasivt test?

Alla invasiva tester innebär vissa risker, och den mest oroväckande är missfall. Med ett icke-invasivt faderskapstest på foster så kan du vara lugn för testet är 100% säkert både för modern och det ofödda barnet.

Vad kommer resultaten att visa mig?

Resultaten kommer antingen att konfirmera att den påstådda fadern är den biologiska fadern eller kommer att exkludera den påstådda fadern som den biologiska fadern.

Är resultaten exakta?

Resultaten för testerna är mycket exakta. Om fadern som testas är den biologiska fadern till barnet kommer resultaten att konfirmera detta med en sannolikhet på 99.9%. Om fadern som testas inte är den biologiska fadern så kommer resultaten att visa en sannolikhet av faderskap på 0%.

Hur lång tid tar det att få resultaten?

Olika företag tar olika lång tid. Resultaten brukar vara redo om 7-10 arbetsdagar.

Vilka DNA-prover behöver jag?

Testet kräver blodprover från den gravida modern och oralsvabbar kan användas för att ta prover från den påstådda fadern. Vissa företag kräver ett blodprov från den påstådda fadern med.

Kan jag få reda på barnets kön genom det här testet?

Ett icke-invasivt faderskapstest på foster bekräftar inte könet på bebisen. Det är ett helt annat sorts test med andra metoder att ta reda på könet.

När kan jag utföra testet?

Det måste ha gått 10 veckor från den första dagen i den sista mensen som du hade för att kunna ta det här testet. Om man tar testet för tidigt kan det ge inte slutgiltiga resultat.

Vad händer om jag tar testet för tidigt?

Testet baseras på analysen av foster-DNA i moderns blod. Volymen av foster-DNA ökar med tiden av graviditeten och nivåerna är vanligtvis höga nog för att extrahera DNA när det gått 10 veckor (från den sista mensen). Om testet tas för tidigt är volymen av foster-DNA antagligen för låg och extraheringen kan misslyckas.

Hur vet jag att det gått tillräckligt många veckor från min senaste mens?

För att veta hur många veckor som har gått så kan du använda dig av en räknare för graviditet online, men idealt bör du prata med en barnmorska, läkare eller specialist.

Vad händer om den påstådda fadern och modern bor på olika ställen?

Det här är ett vanligt scenario och de flesta DNA-provföretag kommer att anpassa sig till situationen genom att skicka olika kit till olika adresser. Extra kostnader för kit och frakt kan läggas till.