Hur blodprov tas för ett icke-invasivt faderskapstest på foster. Få reda på hur man gör.

Provtagning för test på foster

Prover för icke-invasivt test kräver alltid ett blodprov från modern. Testet använder sig av analysen på cellfri foster-DNA i moderns blod. Provet från den påstådda fadern kan vara antingen blodprov eller oralsvabb. Olika företag kan kräva att du tar prover i olika veckor av graviditeten. Testet kan vanligtvis utföras när det har gått 9 veckor (detta betyder att du kommer vara i din 11e vecka av graviditeten, från och med den sista dagen av din sista mens). Vissa företag kan kräva att du tar blodprov vid ett senare stadie.

Vad kitet innehåller

Alla kit för icke-invasivt faderskapstest på foster har följande innehåll eller liknande. Terminologin kan variera. Den största variationen är om faderns prov ska tas med blodprov eller steril buckalsvabb.

Följande är vad du kommer få:

  • Instruktionsblad om hur proverna tas.
  • 2x10ml blodprovstuber att användas för blodprovet på modern
  • Ett märke med en streckkod som används för att märka de två blodprovstuberna.
  • En speciell riskavfallspåse med ziplås att sätta DNA-proverna i.
  • Paket, retursedel och en fraktsedel som visar att det är en biologisk substans innuti.
  • Samtyckesformulär (fyll i dem noggrant och returnera med dina prover)

Faderns prover:

Det är värt att säga en gång till att vissa kit innehåller oralsvabbar för fadern och andra innehåller tuber för blodprover. Om testet använder blod för den påstådda fadern brukar det endast vara 1x6ml tub som innehåller konserveringsmedel för blod och antikoaguleringsmedel. Ett märke med streckkod medföljer så du kan märka tuben. Om testet använder sig av oralsvabbar får du ett kuvert med 4 oralsvabbar. Du behöver bara skriva grundläggande information på kuvertet med svabbarna.

Notera:

Kit med oralsvabbprover har en stor fördel över de med blodprover eftersom de som ska göra testet kan ta provet själva i sitt eget hem. Oralsvabbprover tas enkelt genom att gnugga svabben på insidan av munnen i tio sekunder och sedan låta de torka i en timme. Blodprover måste tas av en sjuksköterska, läkare eller provtagningspersonal och det blir en extra kostnad för att ta blodprovet.

Att ta blodprover

Blodproverna måste tas av en kvalificerad person och du kommer att vara ansvarig för att hitta en kvalificerad person för att ta blodprovet. Säkerställ att du har ditt kit och allt innehåll med dig. Företag för DNA-tester accepterar inte blodprovstuber som inte fanns i kitet som de gav dig.

Blodprovet tas som vanligt genom en ven i armen. Sjuksköterskan eller provtagningspersonalen gör först rent området med alkohol och sätter sedan in nålen för att kunna ta blodet. Eftersom blod inte kan förvaras länge utan att det påverkar DNAt inuti dem rekommenderas det starkt att du tar blodprovet samma dag som du ska skicka proverna. Undvik att hålla blodproverna i mer än en dag. Returnering av proverna till laboratoriet är gjort via en postservice som inkluderas i priset av testet. När proverna har tagits och samtyckesformulären har fyllts i, packa dem enligt instruktionerna inuti kitet och skicka iväg dem för testning.