Fostervattensprov, korionprov och perkutan navelsträngsprov

Dessa tre provtagningsmetoder för att ta foster-DNA säger man är invasiva. Termen invasiv är medicinsk och används när det krävs att penetrera huden, hålighet i kroppen eller i slemhinnor, något som inte kan undvikas med de tre metoderna.

Korionprov kan utföras mellan den tionde och tolfte veckan. Det heter korionprov för att att man tar prov från kärlutskotten på korionen som ökar kontakten med blodet i livmodern. Provet för det här testet kan tas genom att sätta in en kateter genom livmoderhalsen eller genom att sätta in en steril nål genom magen.

Fostervattensprov utförs från vecka femton. Barnmorskan sätter in en steril nål i livmodern och extraherar runt tjugo milliliter fostervatten. Vätskan är rik på döda fosterceller som analytiker på laboratorie kan ta fram barnets DNA-profil från. Proceduren tar mellan fem till tio minuter, ej räknat med ultraljudet som behövs innan för att bestämma positionen på barnet och försäkra sig om att nålen insätts på rätt ställe.

Båda dessa provtagningsmetoder innebär risker. Missfall händer i en av hundra fall hos kvinnor som går igenom dem.

När proverna har tagits kan man se barnets genetiska profil och användas för faderskapstest (eller i många fall konfirmera fostrets genetiska hälsa). På grund av riskerna för missfall väljer dock många kvinnor inte att gå igenom faderskapstest av foster och väljer istället att göra testet när barnet är fött. Faderskapstest på ett fött barn är helt riskfritt och DNA-provet kan tas genom att svabba insidan av munnen på den nyfödda och skicka iväg till analys.

Faderskapstest efter födseln

Om faderskapstest utförs efter födseln av ett barn så är provtagningen enkel. Oral svabb är det snabbaste sättet då. Allt du behöver är att gnugga svabbarna inuti barnets mun i ett par sekunder för att samla celler som DNAt kommer att samlar från. Om barnet fortfarande är i livmodern så är DNA-provtagning inte lika enkelt.

Faderskap är en väldigt omstridd domän. Antalen faderskapstest som utförs varje år i bara USA är flera tusentals tester. Faderskapet av ett barn kan fastställas före födseln i ett faderskapstest på foster eller efter födseln. Faderskapstest under graviditeten är mer komplicerat eftersom det kräver helt annorlunda procedurer för DNA-provtagning.