Faderskapstest av foster: Fastställ vem fadern är i de första månaderna av graviditeten

De flesta faderskapstest utförs efter att barnet har fötts ända upp till vuxen ålder eller till och med post-mortem. Ibland genomförs testen under graviditeten. I det här fallet så menas det med faderskapstest av foster. Faderskapstest av foster är inte lika snabba och enkla att utföra, mest på grund av metoden för att ta prover för testet. Faderskapstest av foster kan delas in i invasiva och icke invasiva tester.

I faderskapstest jämför man den påstådda faderns DNA med barnets. Problemet med att utföra testet under graviditeten är då uppenbart: hur får man ett prov på genetisk material från fostret medan den fortfarande är i livmodern? Det finns ett flertal olika metoder som tillåter att ta DNA-prov från foster, bland annat fostervattensprov, korionprov och  perkutan navelsträngsprov som är procedurer som ofta används för att fastställa genetiska missbildningar men som medför risker. Dessa procedurer kallas för invasiva fostertestprocedurer. På grund av riskerna undviker ofta gravida mödrar sådana tester, särskilt om de bara behöver bestämma faderskapet på det ofödda barnet.

Icke-invasiva faderskapstest av foster

Gravida mödrar som behöver veta vem fadern till barnet är medan de fortfarande är gravida kan undvika alla risker med ”invasiva” tester genom att använda en mycket enklare och 100% riskfri metod som kallas för icke-invasiv faderskapstest av foster. Det här testet börjar bli det föredragna sättet att utföra faderskapstest av foster.

Fördelarna med det här testet

  • Det är lättare att samla in prover än andra fostertest. Ett icke-invasivt test kräver bara ett blodprov från mamman och en oralsvabb från fadern. Klicka här för mer om att samla in prov.
  • Det icke-invasiva testet kan utföras när det bara har gått tio veckor av graviditeten, vilket är tidigare än till exempel fostervattentest som kräver att det har gått minst 15 veckor.
  • Det viktigaste med det här testet är att det finns 0% risk för modern och barnet. Ingen typ av invasivt test kan garantera säkerheten för modern och barnet.
  • Det här icke-invasiva testet är relativt billigt i jämförelse med invasiva tekniker.
  • Icke-invasiva tester är extremt precisa. Om den påstådda fadern är den biologiska fadern kommer resultatet konfirmera det med 99,9% sannolikhet.

Fostervattensprov, korionprov och  perkutan navelsträngsprov

Alla dessa tre prover kanske mödrar känner igen. Det är för att dessa tre metoder av DNA-prov på foster används ibland för att avgöra om barnet utvecklas hälsosamt eller inte och om den har en genetisk störning eller avvikelser på kromosomerna. Dessa metoder utförs endast om tidigare tester indikerar att något är fel, så som urinanalys eller blodprov. Alla tre procedurer kräver en läkare att genomföra dem. Tiden som det tar varierar men alla tre procedurer behöver ett ultraljud för att se till så att nålen sätts in på rätt ställe. Ultraljudet tar runt tjugo till trettio minuter. Alla tre metoder innebär risk för missfall. Klicka här för att läsa mer.

Det senaste decenniet har fått ett stort hopp fram i utvecklingen av metoderna som används för provtagning på foster. Det är numera möjligt att ta DNA från fostret från moderkakan. Det betyder att man kan undvika invasiva metoder som involverar att gå in i livmodern, stressa fostret och möjligheten för missfall. Redan i tionde veckan av graviditeten när nivåerna av fostrets DNA är tillräckligt högt i moderkakans blod är det möjligt att separera foster-DNAt i blodprovet från moderkakan. När DNA-fragmenten har blivit separerade blir specifika gensekvenser analyzerade och jämförda med den påstådda pappans för att konfirmera eller utesluta en matchning. Det icke-invasiva faderskapstestet på foster ger ett resultat med 99,9% sannolikhet.

Blodprov från moderkakan för att få fram fostrets gener innebär noll risker och kräver inte ultraljud eller läkare. Det görs intensiva studier på att använda den här metoden för att veta om barnet lider av en genetisk störner eller kromosomavvikelse som Down’s syndrom som innebär att man har en extra kromosom. Studierna är mycket lovande och många ledande universitet och laboratorier har publicerat sina resultat. I framtiden kommer fostervattensprov och korionprov antagligen inte att användas och kommer ge hälsosammare och säkrare graviditeter.